O MNĚ

Jsem průvodkyní vědomé práce s tělem a myslí. 

Ráda předávám poznání toho, co vaše tělo, mysl a duši vyživuje, podporuje a rozvíjí. Setkat se se mnou můžete na individuálních lekcích a sezeních, veřejně pořádaných workshopech a kurzech a nejblíže se s mým přístupem seznámíte na rozmazlovacích víkendech.

Mým přáním a cílem je, abyste si odnesli prožitky, inspiraci a praktické nástroje do běžného života. Abyste se cítili lépe ať už ve svém těle nebo sami se sebou či ve vztahu k okolí.

Oblasti mého zájmu:

jóga, masáže, meditace, dechová cvičení, muzikoterapie, arteterapie, šamanismus, konstelace, …

Copyright © 2023 Zuzka Borůvka | My Music Band by Catch Themes